Nauka

tło

To, czy nauczanie jest efektywne, zależy w dużej mierze od tego, czy jest efektowne. Stąd dbamy o to, aby materiały przez nas publikowane były przejrzyste, napisane prostym językiem. Staramy się je ilustrować przykładami i wzbogacać o treści multimedialne. Nauka online to dobry sposób, aby lepiej przygotować się do matury, czy sesji egzaminacyjnej. Serdecznie zapraszamy do zgłębiania z nami tajników wiedzy.BiologiaBIOLOGIA

Ta część serwisu to przede wszystkim atlasy zwierząt i roślin. Znajdziesz tu także tablice interakcyjne z anatomii, testy on-line i krótkie filmy związane z przyrodą. Wszystkie karty atlasu są ilustrowane wspaniałymi zdjęciami zwierząt i roślin.
MatematykaMATEMATYKA

Kurs matematyki składa się z ponad 300 artykułów. Znajdziesz tu także kilkadziesiąt testów, kalkulatory i tablice. Publikujemy około 1000 zadań z dokładnymi rozwiązaniami. Są tu też materiały z matury podstawowej i rozszerzonej.


FizykaFIZYKA

Znajdziesz tu wiele ciekawych artykułów i narzędzi, w tym kalkulator jednostek fizycznych. Nauka fizyki należy do najtrudniejszych, ale daje też najwięcej satysfakcji.


7153458080INFORMATYKA

Ten serwis poświęcony jest informatyce. Znajdziesz tu kursy związane z programowaniem i grafiką. Tu powstaje kurs JavaScript oraz kurs GIMP.


6106664092INNE

Tu znajdziesz materiały z zakresu prawa, wiedzy o społeczeństwie, a także literatury i sztuki. To nasza część portalu głównie dla humanistów.

Tutaj też zamieszczamy nasze moduły portalowe związane z aplikacją "Wiem! Nie Wiem!", aktualnymi wydarzeniami w ścwiecie nauki i kultury oraz prezentujemy ciekawe miejsca w Polsce, związane z tematyką naszego portalu. Są tu także leksykony krzyżówkowicza.
Ostatnio dodane

tło

Przeczytasz tutaj o ostatnich doniesieniach związanych z działalnością edukacyjną i oświatową w Polsce, a także w poszczególnych regionach kraju. Zamieszczamy także informacje o ostatnio dodanych lub zaktualizowanych artykułach.
Czym jest nauka?

Czym jest nauka?

Nauka  to rodzaj wiedzy ludzkiej, która opisuje otaczającą nas  rzeczywistość, wykorzystując do twego celu metody i język naukowy. W wyniku badań naukowych powstają prawa i teorie. Te zaś dają możliwość przewidywania i uogólniania. Każdy wynik badania naukowego wymaga potwierdzenia doświadczalnego w postaci obserwacji, eksperymentu, pomiaru.

Nie każda wiedza ludzka może być uznana za wiedzę naukową. To, co odróżnia naukę od wiedzy potocznej, artystycznej, irracjonalnej i spekulatywnej, to:

Pojęcie nauki obejmuje też pewien rodzaj świadomości i siły wytwórczej ludzi.

Istnieją pewne ścisłe kryteria, które pozwalają zakwalifikować dany rodzaj wiedzy do wiedzy naukowej. Są to:

Ponadto naukę powinien charakteryzować możliwie wysoki stopień ogólności, precyzji, logiczna prostota, pewność co do istnienia w obiektywnej rzeczywistości dzięki znajdowaniu uzasadnienia w doświadczeniu oraz empiryczna zawartość informacyjna.

W języku polskim pod pojęciem „nauka” kryje się także proces przyswajania wiedzy samodzielnie lub przekazywania tej wiedzy komuś.

W naszym serwisie staramy się połączyć oba znaczenia w jedną całość.

Klasyfikacja nauki

Istnieją różne klasyfikacje nauk. Najczęściej spotykany podział nauki to podział na nauki teoretyczne i stosowane.

Do nauk stosowanych zalicza się nauki techniczne, inżynieryjne, rolnicze, rolne, leśne, ogrodnicze, ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, rekreacyjne (sport, wypoczynek, rekreacja).

Nauki teoretyczne dzieli się zwykle na nauki matematyczne (matematyka, logika) oraz nauki empiryczne. Nauki empiryczne z kolei dzielimy na przyrodnicze (nauki fizyczne i biologiczne) oraz społeczno-humanistyczne (psychologia, socjologia, historia, nauki o kulturze, nauki polityczne, prawoznawstwo, językoznawstwo).

Istnieją  dziedziny nauki, które funkcjonują na styku powyższych kategorii  (np. chemia fizyczna, biofizyka, biochemia, geofizyka i inne).

Są też rodzaje nauki, które integrują wyżej wymienione obszary. Są to na przykład cybernetyka, teoria chaosu, teoria informacji i inne.

Opisana klasyfikacja została zilustrowana na poniższym schemacie:

Klasyfikacja nauki

Portal edukacyjny Media Nauka

Tworzymy ten serwis od 2008 roku i cały czas intensywnie go rozwijamy. Jesteśmy zafascynowani nauką, szczególnie w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Tu powstaje jeden z największych w polskiej sieci atlasów zwierząt ze wspaniałymi ilustracjami oraz filmami. Pracujemy nad kilkoma projektami, które wkrótce uatrakcyjnią naukę matematyki, fizyki i biologii, a także innych przedmiotów.

Liczymy na Państwa sugestie, dotyczące zawartości portalu. Liczymy na opinie i zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz portal edukacyjny cały czas rozwija się i wszelkie wskazówki są dla nas bezcenne. Liczymy, że spotkamy się także na Facebooku. Będziemy tam informować o wszelkich nowościach w naszym serwisie i ciekawych wydarzeniach.


© Media Nauka 2008-2018 r.