808-594-3254
647-864-1433

3014513696   Kurumsal   Online Lisans     8562934090 & Teklif Iste  Yazýlým Bölümü   Neden Etms ?   

(607) 953-8125    | (270) 621-2395     Gizlilik ve Lisans Sözleþmesi    |    Bize Ulaþýn

Bilet Otomasyon Sistemi !

Yerel ve Ulusal tüm gereksinimlere uyumlu, parametrik uyarlanabilir, çözümler ETMS ile Bilet Otomasyon Sistemi'nde


Detaylar için tιklayιn

Portal Yönetim Sistemi

Ýnternet tarayýcý üzerinden eriþilebilen yönetim sistemi ile muhasebe, tanýmlamalar, raporlar ve istatistik verilerinize eriþebilirsiniz.

Detaylar için tιklayιn

Yolcu Sadakat Sistemi - CRM

üyelik yönetim sistemi, yolcularýnýzýn kart taþýma zahmetine girmeden cep telefonu üzerinden sisteminize üye olmalarýný saðlar...

Detaylar için tιklayιn

Online Lisans Satýnal

Firma
581-346-9136
Bilet Otomasyon Sistemi bilet otomasyon bilet otomasyon sistemi 770-574-5130   Etms Yazýlým Bölümünün hazýrladýðý kataloðumuzu görüntülemek için týklayýnýz